Främja biologisk mångfald i städer och tätorter

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressForskning

Sammanfattning

Trots att urbaniseringen är negativ för biologisk mångfald lyfts urbana miljöer ofta fram som en möjlig tillflyktsort för arter. Dessutom har kunskapen om hur biologisk mångfald bidrar till goda livsmiljöer för människor blivit allt tydligare. I detta nummer av faktabladet kommer vi att utforska hur urbana miljöer kan gynna biologisk mångfald och skapa goda livsmiljöer för vissa arter och människor.
Bidragets översatta titel Movium Fakta: Promoting biodiversity in cities and urban areas
Originalspråksvenska
Volym2024
Nummer1
SpecialistpublikationMovium Fakta
StatusPublished - 2024 feb. 23

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi

Citera det här