Från dum till klok? - en studie av mellanchefers lärande

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Vi tror på chefer och vi tror på lärande. Inte minst tror vi på chefers lärande. Den dominerande föreställningen är dessutom att chefer, via reflekterade erfarenheter, utvecklar en allt mer sofistikerad förståelse för sitt arbete, som i sin tur ligger till grund för ett skickligt agerande. Metaforiskt uttryckt kan läranderiktningen beskrivas som en resa från dum till klok.

Baserat på en etnografiskt inspirerad studie av mellanchefers lärande ifrågasätts ovanstående syn på lärande till förmån för en annan. Mellancheferna ger uttryck för att deras arbete kännetecknas av ett komplext socialt korsdrag och en brist på facit, varför de menar att deras lärande primärt resulterat i en mognad och ett personligt ledarskap. Mot denna bakgrund argumenteras det för att lärandeprocessen primärt tar sig uttryck i ett många gånger kämpigt identitetsarbete. Vidare argumenteras det för att läranderesultaten kan förstås i termer av personliga tumregler, sociopolitisk kunskap-i-handling och identitetskonstruktioner (av sig själv och andra). Studien ifrågasätter även föreställningen om att mellanchefers lärande är förknippat med progression. Slutligen argumenteras för behovet av täta beskrivningar av mellanchefers lärande.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Företagsekonomiska institutionen
Handledare
  • Alvesson, Mats, handledare
  • Bengtsson, Lars, handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2005 mars 4
Förlag
ISBN (tryckt)91-85113-03-4
StatusPublished - 2005

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2005-03-04
Time: 13:00
Place: Crafoordsalen Holger Crafoords Ekonomicentrum Tycho Brahes väg 1 Lund

External reviewer(s)

Name: Löwstedt, Jan
Title: Professor
Affiliation: Blekinge Tekniska Högskola

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Citera det här