Från observation till specialpedagogisk design. Pedagogikens möte med psykiatrin

Eve Mandre

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

825 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Här möts pedagogiken och psykiatrin genom att en pedagog utvidgat sitt verksamhetsområde till vuxenpsykiatrin. Eve Mandre försöker synliggöra den så kallade tysta kunskapen inom specialpedagogisk verksamhet genom att ta fram dess enskilda delar och sätta ord på dem. Hon ser observationer som grund för all individualiserad pedagogik och förmågan att göra bra observationer som ett av lärarens viktigaste arbetsredskap. Det är genom observationer som pedagogen förmår urskilja de inlärningssvårigheter som behöver pedagogiska åtgärder.

I denna uppsats systematiseras såväl egna observationer som pedagogiska erfarenheter. Många exempel visar hur man kan handskas med de inlärningssvårigheter som förekommer hos vuxna personer med autism och andra s. k. barnneuropsykiatriska tillstånd.

Författarens förhoppning är att detta sätt att designa pedagogik ska bli användbart inom såväl de traditionella pedagogiska verksamheterna som inom den psykiatriska vården, där den kan finnas som komplement till annan behandling.
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Certec - Rehabiliteringsteknik och Design
Handledare
  • Jönsson, Bodil, handledare
ISBN (tryckt)91-628-3899-7
StatusPublished - 1999

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Citera det här