Från plan till handling? En analys av jämställdhets- och mångfaldsaspekter vid lektorstillsättningar

Jens Hultman

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

Den här rapporten analyserar bedömningsprocessen och bedömningskriterier i tillsättningsärenden av universitetslektorer vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet med särskilt fokus på sju tillsättningsärenden av universitetslektorer vid den Företagsekonomiska institutionen. Rapporten gör en genomgång av regelverket och lokala föreskrifter kring tillsättningar av universitetslektorer samt hur man på myndighetsnivå och på fakultetsnivå arbetar med jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i tillsättningsprocesser. Syftet med rapporten är att identifiera förbättringsområden i rekryteringsprocessen ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Min slutsats är att fakulteten har identifierat märkbara brister i jämställdhet och mångfald bland de anställda och att man utifrån detta satt sig för att arbeta med aktiva jämställdhetsmål och aktiv rekrytering, men att man trots märkbara brister ändå vidmakthåller meritokratiska bedömningskriterier i bedömningsprocessen och att akademins formuleringar kring strävan att uppnå jämställdhet och mångfald inte har fått något nämnvärt genomslag i bedömningskriterierna.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationLedarutvecklingsprogram för kvinnor och män vid Lunds universitet 2013-2014
Undertitel på värdpublikationerfarenheter från ett genusintegrerat ledarskapsprogram
RedaktörerKajsa Widén, Inger Lövkrona
UtgivningsortLund
FörlagLund University
Sidor47-61
ISBN (tryckt)91-7267-373-7
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan samhällsvetenskap

Citera det här