Från skandinavisk myntunion mot EMU

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

i Andersson-Skogh, L. & Krantz, O. (Red.) . [”From Scandinavian Monetary Union Towards EMU.” in Andersson-Skogh, L. & Krantz, O. (Ed.) The Century of Transformation. Perspectives on Economy and Society in 20th Century Sweden.]
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationOmvandlingens sekel. Perspektiv på ekonomi och samhälle i 1900-talets Sverige
RedaktörerLena Andersson-Skog, Olle Krantz
FörlagStudentlitteratur AB
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Citera det här