Från välfärdsstat till välfärdsmix, från statskyrka till civilsamhällesaktör

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

När Svenska kyrkan, den gamla lutherska statliga institutionen för tro och tillhörighet, ges ny inramning i ett välfärdssamhälle som förändras
– förändras då även bilden av kyrkans sociala ansvarstagande?
I detta kapitel är ambitionen att beskriva Svenska kyrkans roll i förhållande först till ”välfärdsstaten” och sedan till den välfärdsmix eller den ”välfärdspluralism” som präglar förhållandena idag. För Svenska kyrkans del sammanfaller denna förändring med avregleringen av statskyrkan, det vill säga att genom den nya rollen – och juridiska formen trossamfund – utgöra en del av en annan samhällssektor, det civila samhället.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationDiakoni - reflektion och praktik
RedaktörerElisabeth Christiansson Drake, Mats J. Hansson, Stig Linde
UtgivningsortStockholm
FörlagVerbum
Kapitel4
Sidor95-118
Antal sidor24
ISBN (tryckt)978-91-526-3881-1
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Religionsvetenskap

Fria nyckelord

  • Välfärd
  • Välfärdspluralism
  • Svenska kyrkan
  • Församling
  • Diakonalt arbete
  • Välfärdsstat
  • Statskyrka
  • Diakoni

Citera det här