Framgångsrika skolledare i spänningsfält och allianser

Anders Persson, Gunnar Andersson, Margareta Nilsson-Lindström

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

382 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Vad gör en skolledare framgångsrik? Och vad gör en framgångsrik skolledare? I denna artikel presenteras några resultat från forskningsprojektet Framgångsrikt skolledarskap i olika skolkulturer, vilka delvis utgör svar på frågorna. Resultaten härrör från intervjuer, enkäter, observationer och elevuppsatser och utgörs av olika skolaktörers kriterier för bedömning av skolledares framgång. I likhet med annan forskning på området konstateras att skolledare befinner sig i spänningsfält som konstitueras av olika skolaktörers varierande intressen. Dessa förhållanden analyseras i artikeln genom att för det första kopplas samman med tre spänningsfält som överhuvudtaget sätter sin prägel på dagens svenska skola: spänningsfältet mellan arbetsgivare och anställda; mellan elever och vuxna; samt mellan förändring och beständighet. För det andra analyseras skolledares allianser med olika andra aktörer inom skolan. Allianserna är på en och samma gång ett sätt att hantera de spänningar som skolledare vardagligen möter och ett sätt att konstruera framgång.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationSkolkulturer
RedaktörerAnders Persson
FörlagStudentlitteratur AB
Sidor33-56
ISBN (tryckt)9144028806
StatusPublished - 2003

Bibliografisk information

Finns som talbok

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Utbildningsvetenskap

Citera det här