Framing the Feature Film: Multi-Reel Feature Film and American Film Culture in the 1910s

Joel Frykholm

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Framing the Feature Film: Multi-Reel Feature Film and American Film Culture in the 1910s”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora