Framtidsuttrycken i svenskans temporala system

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
De svenska framtidsuttrycken (futuralt presens, futuralt skola och futuralt komma) är alla kontextuellt betingade användningar av uttryck som också har andra funktioner. Syftet med min avhandling är att beskriva vilka kontextvillkor som måste vara uppfyllda för att de tre uttrycken ska fungera som framtidsuttryck. I den modell över svenskans temporala system som presenteras hänförs den temporala information som en finit sats kan förmedla till någon av följande kategorier: tempussuffixen (dvs. presens eller preteritum); den inom- eller utomspråkliga kontexten; hjälpverb som bär en lexikal information om den temporala relationen mellan det överordnade och det underordnade verbet. En bärande tanke är att hjälpverbens bidrag till satsens samlade temporala betydelse inte är oföränderligt utan kan variera dels beroende på kontexten, dels över tid. Detta gör att ett och samma hjälpverb i vissa fall kan ha ett mera fylligt semantiskt innehåll, i andra fall en mera renodlat temporal betydelse.
Bidragets översatta titel Expressions for the Future in the Swedish Tense System
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Svenska
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1997 juni 6
Förlag
ISBN (tryckt)91-7966-422-9
StatusPublished - 1997

Bibliografisk information

Defence details

Date: 1997-06-06
Time: 10:15
Place: Room Kock at Department of Scandinavian Languages, Lund

External reviewer(s)

Name: Dahl, Östen
Title: Professor
Affiliation: Dept of Linguistics, University of Stockholm

---
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Swedish (015011001)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Framtidsuttrycken i svenskans temporala system”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här