Frauen in Wissenschaft und Forschung: ein Literaturbericht

Agnieszka Majcher, Anett Schenk, Annette Zimmer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Originalspråktyska
Sidor (från-till)6-17
TidskriftZeitschrift für Frauenforschung
Volym21
Utgåva4
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här