Free fall and harmonic oscillations - analyzing trampoline jumps

Ann-Marie Pendrill, Eager David

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4005 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)64-70
TidskriftPhysics Education
Nummer50
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik

Citera det här