Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

This book deals with the impact of the free movement rules in the EC Treaty on tax treaties in the internal market. This is a highly relevant issue since a provision in breach of teh free movement rules is inapplicable. The potential far-reaching consequences following the preclusion of tax treaty provisions makes it important for taxpayers and governments of teh Member States of teh EU to predict when a provision in a tax treaty may be in conflict with free movement law.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Juridiska institutionen
Handledare
  • Westberg, Björn, handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2005 mars 18
Förlag
ISBN (tryckt)91-7678-597-1
StatusPublished - 2005
Externt publiceradJa

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2005-03-18
Time: 10:00
Place: Jönköping International Business School

External reviewer(s)

Name: Persson Österman, Roger
Title: Associated Professor
Affiliation: Stockholm University

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här