Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap