Freezing and thawing of montmorillonite - A time-resolved synchrotron X-ray diffraction study

Daniel Svensson, Staffan Hansen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Freezing and thawing of montmorillonite - A time-resolved synchrotron X-ray diffraction study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar