Frequency-modulation spectroscopy with blue diode lasers

U Gustafsson, Gabriel Somesfalean, J Alnis, Sune Svanberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

28 Citeringar (SciVal)
315 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Frequency-modulation spectroscopy with blue diode lasers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi