Frequently Recurrent Takotsubo Syndrome in COPD

Juan Andres Vaz Leonidas, Rikard Berggren, Berne Eriksson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Frequently Recurrent Takotsubo Syndrome in COPD”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology