Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”FRET-Based Screening Identifies p38 MAPK and PKC Inhibition as Targets for Prevention of Seeded α-Synuclein Aggregation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap