Fri bevisprövning och evidensbaserad medicin: En jämförelse av två modeller för evidens och beslut

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)581-599
Antal sidor19
TidskriftStatsvetenskaplig tidskrift
Volym122
Utgåva4
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Processrätt

Citera det här