Fritid

Anders Ackfeldt (gästredaktör), Leif Stenberg (gästredaktör)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

Sammanfattning

Utgångspunkten för det här numret av Dragomanen är fritid och artiklarna behandlar ämnen som på ett eller annat vis kan sättas i relation till ordet: det rör sig om bröllop, strandliv, husdjur, fotboll, musik, alkohol, TV-drama, teater och förändringar i vardagen i samband med krig och pandemi. En majoritet av texterna diskuterar former av fritid i Turkiet, men även andra områden vid östra Medelhavet berörs. Numrets samtliga bidrag åskådliggör att det vi kallar fritid i Turkiet och östra medelhavsområdet är statt i förändring. I vilken riktning är svårare att beskriva, men tydligt är att vår tids stater inte förhåller sig neutrala till fritid, och att individens möjlighet att okontrollerat välja eller att engagera sig på olika sätt ses som en fara bland auktoritära regimer med ideologiska ambitioner.
Originalspråksvenska
Antal sidor142
TidskriftDragomanen: Årsskrift
Volym22
StatusPublished - 2020 nov. 11

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan humaniora

Nyckelord

  • Fritid
  • mellanöstern
  • Turkiet

Citera det här