Fritz Bauer - en kontroversiell läkare och humanist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)71-82
TidskriftSvensk medicinhistorisk tidskrift
Volym18
Utgåva1
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Citera det här