From ad-man to digital manager Professionalization through Swedish job advertisements 1960-2010

Maria Rosén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)
166 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”From ad-man to digital manager Professionalization through Swedish job advertisements 1960-2010”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap