From Art Galleries to Terrain Modelling --- A Meandering Path through Computational Geometry

Mikael Hammar

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”From Art Galleries to Terrain Modelling --- A Meandering Path through Computational Geometry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Mathematics

    Computer Science