From conflict to compromise: The importance of mediation in Swedish work stoppages 1907-1927

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”From conflict to compromise: The importance of mediation in Swedish work stoppages 1907-1927”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Konst och humaniora