From Cradle to Grave: Empirical Essays on Health and Economic Outcomes

Bidragets översatta titel : Från vaggan till graven: Empiriska uppsatser om hälsa och ekonomiska utfall

Elvira Andersson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1 Citering (SciVal)
789 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Från vaggan till graven: Empiriska uppsatser om hälsa och ekonomiska utfall”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi