From Djerba to Glasgow: have declarations on tourism and climate change brought us any closer to meaningful climate action?

Daniel Scott, Stefan Gössling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”From Djerba to Glasgow: have declarations on tourism and climate change brought us any closer to meaningful climate action?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap