From Medication to Education - People with autism in adult psychiatry

Eve Mandre

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

121 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

This dissertation concerns the field of applied psychiatry and focuses on the problems that are associated with the care and treatment of adult patients with autism spectrum disorders. The conditions that are described are valid for Swedish psychiatry and cannot be directly generalized to conditions outside of the country.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Certec - Rehabiliteringsteknik och Design
Handledare
  • Jönsson, Bodil, handledare
Tilldelningsdatum2002 maj 24
Förlag
ISBN (tryckt)91-628-5219-1
StatusPublished - 2002

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2002-05-24
Time: 10:00
Place: Kårhusets Aula, LTH

External reviewer(s)

Name: Janson, Ulf
Title: Prof.
Affiliation: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”From Medication to Education - People with autism in adult psychiatry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här