From Monte Carlo PET Simulations to Reconstructed Images: Modelling and Optimisation for 68Ga Theragnostics

Philip Kalaitzidis

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

77 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat