From Monte Carlo PET Simulations to Reconstructed Images: Modelling and Optimisation for 68Ga Theragnostics

Philip Kalaitzidis

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

79 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat