From second sound to music: A special composition inspired by advanced physics

John Weisend, Michael Edgerton

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Filter
Föreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Sökresultat