From second sound to music: A special composition inspired by advanced physics

John Weisend, Michael Edgerton

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”From second sound to music: A special composition inspired by advanced physics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi