From second sound to music: A special composition inspired by advanced physics

John Weisend, Michael Edgerton

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Filter
Webbpublicering/bloggpost

Sökresultat

  • 2021

    Der Rufer (e106) (webpage)

    Edgerton, M., 2021 okt. 19, Word Press.

    Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpostForskning

    Öppen tillgång