From sign to action : studies in chimpanzee pictorial competence. Studies in chimpanzee pictorial competence

Göran Sonesson, Alenka Hribar, Joseph Call

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

377 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”From sign to action : studies in chimpanzee pictorial competence. Studies in chimpanzee pictorial competence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap