From skating rink to physics assignment - Viewing a photo from a mechanics perspective

Karin Malmqvist, Ann Marie Pendrill

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”From skating rink to physics assignment - Viewing a photo from a mechanics perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.