From the Grand Duchy of Lithuania to the Belarusian Democratic Republic: the Idea of Belarusian Statehood during the German Occupation of Belarusian Lands, 1915-1919

Dorota Michaluk, Per Anders Rudling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3-36
Antal sidor34
TidskriftThe Journal of Belarusian Studies
Volym7
Utgåva2
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här