Full-field ERG and visual fields in patients 5 years after discontinuing vigabatrin therapy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Full-field ERG and visual fields in patients 5 years after discontinuing vigabatrin therapy.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions

Neuroscience