Full-lifetime simulations of multiple unequal-mass planets across all phases of stellar evolution

D. Veras, A.~J. Mustill, B.~T. Gänsicke, S. Redfield, N. Georgakarakos, A.~B. Bowler, M.~J.~S. Lloyd

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Full-lifetime simulations of multiple unequal-mass planets across all phases of stellar evolution”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap