Full-lifetime simulations of multiple unequal-mass planets across all phases of stellar evolution

D. Veras, A.~J. Mustill, B.~T. Gänsicke, S. Redfield, N. Georgakarakos, A.~B. Bowler, M.~J.~S. Lloyd

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Avslutade

Sökresultat