Functional analysis of the mouse J chain

Lena Erlandsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Functional analysis of the mouse J chain”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi