Functional bowel symptoms and GnRH antibodies: common findings in patients with primary Sjogren's syndrome but not in systemic sclerosis.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)391-393
TidskriftScandinavian Journal of Rheumatology
Volym38
DOI
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Citera det här