Functional flexibility as a prelude to signal diversity? Role of a fatty acyl reductase in moth pheromone evolution.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Functional flexibility as a prelude to signal diversity? Role of a fatty acyl reductase in moth pheromone evolution.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology