Functional In Vivo Screening Identifies microRNAs Regulating Metastatic Dissemination of Prostate Cancer Cells to Bone Marrow

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Functional In Vivo Screening Identifies microRNAs Regulating Metastatic Dissemination of Prostate Cancer Cells to Bone Marrow”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap