Functional outcome and health-related quality of life in patients with sacrococcygeal teratoma – a Swedish multicenter study

Mette Hambraeus, Ammar Al-Mashhadi, Tomas Wester, Pär Johan Svensson, Pernilla Stenström, Helene Engstrand Lilja

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Functional outcome and health-related quality of life in patients with sacrococcygeal teratoma – a Swedish multicenter study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap