Functional significance of female sex hormone rece

Daniel Jönsson, Isis Amer-Wåhlin, G Bratthall, Bengt-Olof Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)27-27
TidskriftJournal of Clinical Periodontology
Volym33
Utgåvas7
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi
  • Fysiologi

Citera det här