Functional Status and Patient-Reported Outcome 10 Years After Stroke: The Lund Stroke Register.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

37 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Functional Status and Patient-Reported Outcome 10 Years After Stroke: The Lund Stroke Register.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap