Functional-structural reorganisation of the neuronal network for auditory perception in subjects with unilateral hearing loss: Review of neuroimaging studies.

Peder O Laugen Heggdal, Jonas Brännström, Hans Jørgen Aarstad, Flemming S Vassbotn, Karsten Specht

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

305 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

This paper aims to provide a review of studies using neuroimaging to measure functional-structural reorganisation of the neuronal network for auditory perception after unilateral hearing loss.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)73-79
TidskriftHearing Research
Volym332
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oto-rino-laryngologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Functional-structural reorganisation of the neuronal network for auditory perception in subjects with unilateral hearing loss: Review of neuroimaging studies.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här