Functional-structural reorganisation of the neuronal network for auditory perception in subjects with unilateral hearing loss: Review of neuroimaging studies.

Peder O Laugen Heggdal, Jonas Brännström, Hans Jørgen Aarstad, Flemming S Vassbotn, Karsten Specht

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

320 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Functional-structural reorganisation of the neuronal network for auditory perception in subjects with unilateral hearing loss: Review of neuroimaging studies.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap