Functionalizing polystyrene with N-alicyclic piperidine-based cations via Friedel-Crafts alkylation for highly alkali-stable anion-exchange membranes

Joel Olsson, Thanh Huong Pham, Patric Jannasch

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat