Fundamental Frequency in Feedback Words in Swedish

Mechtild Tronnier, Jens Allwood

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

40 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fundamental Frequency in Feedback Words in Swedish”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap