Funding Matters: A Study of Internationalization Programs in Science, Technology and Innovation

Ana Nascimento

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

1416 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Funding Matters: A Study of Internationalization Programs in Science, Technology and Innovation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap