Fungal DNA, allergens, mycotoxins and associations with asthmatic symptoms among pupils in schools from Johor Bahru, Malaysia.

Gui-Hong Cai, Jamal Hisham Hashim, Zailina Hashim, Faridah Ali, Erica Bloom, Lennart Larsson, Erik Lampa, Dan Norbäck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fungal DNA, allergens, mycotoxins and associations with asthmatic symptoms among pupils in schools from Johor Bahru, Malaysia.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap